top of page

3 grote fouten die hulpverlening maakt...

De 3 grootste fouten die hulpverlening maakt wanneer je gaat scheiden of gescheiden bent van je narcistische partner en je samen kinderen hebt.
Of je nu nog maar net gescheiden bent, of je bent al 10 jaar gescheiden van je narcistische ex-partner (nex), wanneer je samen kinderen hebt wordt er vroeg of laat een justitie assistent, een maatschappelijk werker of andere hulpverlening betrokken. En wat valt mij op? Dat ze allemaal deze 3 denkfouten maken waardoor ze de bal bij deze gezinnen mis slaan:

  1. Een (hoog-conflict)-scheiding is altijd tussen 2 volwassenen die beide psychologisch stabiel en emotioneel volwassen zijn.

  2. Elk probleem met (1 van) de kinderen is door een loyaliteitsconflict ten gevolge van de scheiding.

  3. Jij bent een ouder die de situatie niet aan kan en hulp nodig heeft, en zij zijn diegene die weten hoe het zit en jou gaan zeggen hoe het moet.

Psychologisch stabiele en emotioneel volwassen ouders doen niet aan kindermishandeling, toch?

Dat er bij een (hoog-conflict)-scheiding altijd 2 volwassenen betrokken zijn die beiden psychologisch stabiel en emotioneel volwassen zijn is een eerste grote denkfout wanneer we te maken hebben met een nex. Iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis of zware narcistische trekken, is geen psychologisch stabiel en emotioneel volwassen mens.