top of page

Oeroude 
Nahuatl
Zegen

Ik vond deze oude zegen online. Ik weet niet waar deze vandaan komt, maar het is een mooie samenvatting van het doel van de 8-Stappen-Transformatie van When Wise Women Whisper.

 

Oeroude Nahuatl Zegen

Ik verlos mijn ouders van het gevoel dat ze me al in de steek hebben gelaten.

Ik verlos mijn kinderen van de behoefte om mij trots te maken; dat ze hun eigen weg mogen gaan al naargelang hun hart het hen influistert.

Ik verlos mijn partner van de verplichting om mij te voltooien. Het ontbreekt mij aan niets, ik leer de hele tijd met alle wezens.

 

Ik dank mijn grootouders en voorouders die zich hebben verzameld zodat ik vandaag het leven kan inademen.

Ik bevrijd ze van eerdere mislukkingen en onvervulde verlangens, ik ben me ervan bewust dat ze hun best hebben gedaan om hun situaties op te lossen binnen het bewustzijn dat ze op dat moment hadden.

 

Ik eer je, ik hou van je en ik (h)erken je als onschuldig.

Ik ben transparant voor je ogen, dus ze weten dat ik niets anders verberg of verschuldigd ben dan trouw te zijn aan mezelf en aan mijn bestaan, dat ik hand in hand ga met de wijsheid van het hart. Ik besef dat ik mijn levensproject [doel ] volbreng, vrij van zichtbare en onzichtbare loyaliteitsbanden ten aanzien van mijn familie die mijn Vrede en Geluk zouden kunnen verstoren, wat mijn enige verantwoordelijkheid is.

 

Ik doe afstand van de rol van verlosser, van iemand te zijn die de verwachtingen van anderen verenigt of vervult.

 

Leren door, en alleen door, LIEFDE, zegen ik mijn essentie, mijn manier van expressie, ook al begrijpt iemand me misschien niet.

 

Ik begrijp mezelf, omdat alleen ik mijn geschiedenis heb geleefd en beleefd; omdat ik mezelf ken, weet ik wie ik ben, wat ik voel, wat ik doe en waarom ik het doe.

 

Ik respecteer mezelf en heb mijn eigen goedkeuring.

Ik eer de goddelijkheid in mij en in jou.

 

Wij zijn vrij.

When Wise Women Whisper

Wil je jou verhaal delen?
Heb je een vraag?

 

Hou je van wat we doen?
Wil jij je support tonen?

 

bottom of page