top of page

Jouw 5 voorwaarden om rond de tafel te gaan zitten met een narcist.

Je ex is een narcist (nex) en je moet er samen uitkomen wat betreft bijvoorbeeld de regeling voor de kinderen of de verkoop van het huis: niet gemakkelijk!Er wordt geschat dat ongeveer 6% van de bevolking een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. Eens we door hebben dat onze partner een narcist is en we na vele pogingen om inzicht te krijgen in de patronen de beslissing nemen om te scheiden, is er geen weg terug. We kunnen niet ‘ont-zien’ wat we zien. En wanneer we ook nog eens kinderen hebben met deze partner is het hek van de dam.


RECET: Voorwaarden stellen aan een constructief proces. Je eist van alle partijen om Respectvol, Evenwaardig, Congruent, Evenwichtig en Transparant te zijn (RECET).

Hoe gaan we het aanpakken? Wat is onze houding? Aangezien de narcist een specifiek type mens uitzoekt om in zijn macht en controle te krijgen, is het heel belangrijk dat we onszelf niet verliezen. Wat zijn wij dat ons zo interessant maakt voor hen? Wij zijn vrijgevig, empathisch, moedig, succesvol en vol vertrouwen. We mogen deze mooie eigenschappen nooit verliezen!


Als ex-partner van een narcist houden we dikwijls een Narcissistic Victim Syndrome (NVS) of Narcistisch Slachtoffer Syndroom (NSS) over aan de relatie. Meer hierover in een andere post.


Nu, over naar het belangrijkste stuk: Wat is onze houding tegenover de nex wanneer we verplicht zijn om met hen rond te tafel te gaan zitten, bvb bij een bemiddelingsgesprek. Wat is onze basishouding wanneer we te maken krijgen met instanties en/of hulpverlening waar ook de narcist bij betrokken is omdat we er nog mee moeten samenwerken?


Geen enkel instantie of hulpverlening gaat ooit zeggen dat je verkeerd bent door deze volgende voorwaarden te stellen aan een constructief proces: je eist van alle partijen (zowel jezelf, de nex, als de bemiddelaar/advocaat/hulpverlener) om respectvol, evenwaardig, congruent, evenwichtig en transparant te zijn (RECET).


  1. Respectvol: In elke communicatie wordt er respectvol gesproken over de ander. In e-mails en in tafelgesprekken.

  2. Evenwaardig: Jouw waarde als moeder (of vader) is gelijk aan de waarde van de nex. Dit moet duidelijk bewaakt worden vanuit ieders positie (vanuit jezelf, vanuit de nex en vanuit de hulpverlener/advocaat/bemiddelaar…). Ieders waarde als mens mag evenveel plaats innemen.

  3. Congruent: Dat wil zeggen dat wat we vanbinnen voelen en denken ook zo gecommuniceerd wordt. Met andere woorden: geen verborgen agenda’s!

  4. Evenwichtig: Jouw inbreng is (minstens) even groot dan de inbreng van de nex. Er is een evenwicht in wat er te zeggen valt door alle partijen. Jij mag niet ondergesneeuwd worden door de nex. Ieders belang mag evenveel in rekening gebracht worden.

  5. Transparant: Er wordt op een transparante manier gewerkt. Bij e-mail verkeer bvb van jou naar de bemiddelaar/advocaat/hulpverlener, zet je de nex in CC. Er wordt vooraf vastgelegd dat dit de manier van werken is. Wanneer de nex een e-mail stuurt naar de bemiddelaar, wordt ook jij in CC gezet. De bemiddelaar wordt erop aangesproken om dat mee te bewaken. Er worden geen gesprekken gedaan zonder medeweten van de andere partij. Niet met jou, niet met de nex en niet met de kinderen (wat overenthousiaste hulpverleners wel eens neigen te doen op vraag van de nex zonder te beseffen met wie en met wat ze te maken hebben, en zonder jou eerst te betrekken).

Wanneer de nex zich niet houdt aan de afspraken, kan je hem er op aanspreken. Dit zorgt er voor dat veel van de trucjes waarvan een narcist zich bedient, gestopt kunnen worden. Of het überhaupt kan om met een nex tot een overeenkomst te komen laat ik in het midden. Dat zal erg afhangen van de situatie waar de nex zelf in zit, of hij veel financiële armslag heeft of niet. Zoals mijn nex ooit tegen me zei: “Denk eraan, in een rechtbank wint diegene met het meeste geld, en ik heb er meer dan jij”.


Liefs,


Leaf

21 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page