top of page

di 22 feb

|

La Gomera, Santa Cruz de Tenerife, Spain

22 02 2022: The Swan Portal / Het Zwanen-Portaal

Let's unite the feminine wisdom of the earth (cave in Han, Belgium) with the masculine strength (cave in the Canary Islands, Spain). Laten we de vrouwelijke wijsheid van de aarde (grot in Han, België) verenigen met de mannelijke kracht (grot op de Canarische Eilanden, Spanje).

Registration is closed
See other events
22 02 2022: The Swan Portal / Het Zwanen-Portaal
22 02 2022: The Swan Portal / Het Zwanen-Portaal

Time & Location

22 feb 2022 14:22

La Gomera, Santa Cruz de Tenerife, Spain

About the Event

English: (Nederlands beneden)

The year 2022 is the year of the Swan.

Why? It is the year of the number 22, and this is symbolized by 2 Swans embracing each other and forming a Heart. This Universal Heart is what is being celebrated this year on 22/02/2022. In this date we see three times the number 22, three pairs of swans, three Hearts resonating with each other as Man + Woman + Child.

All over the world, in the places where the interdimensional portals of our planet are located, ceremonies are held on this date that are intended to restore the energetic balance in our world, to make the world beat as One Heart.

In the Canary Islands, more specifically La Gomera, there is one of the most powerful portals on the planet in a cave. The ceremony that we are going to do in this cave is connected with the female womb aspect, which in Sacred Geometry is always symbolized by the Circle. The Swan Number 22 reveals a very special circle because a circle with circumference 22 has diameter 7, the number of the Universal Octave, the male aspect in the Universe.

At exactly the same time as we are in this cave, a similar ceremony is held in Belgium. Véronique will accompany the ceremony in the cave in La Gomera and Igor will accompany the ceremony in the cave of Han in Belgium (more info about Belgium: https://www.hallu-cygns.com/nl/swan-portal). Both assisted by midwives and men from the New Earth. So that the energies can resonate optimally and harmoniously with each other. This is to allow the energies to resonate more harmoniously.

These two ceremonies, of course, must connect with the third and most important aspect: the Child. This Child is the new civilization that must manifest in the coming age and for which we open the central Portal of the planet which is logically located at the exact center of the earth's landmass: the Pyramid of Giza. There will also be a large gathering of people from all over the world to celebrate this holy date (more info about Giza: https://yosoy.red/https-yosoy2022-org-es-inicio/).

In every portal site of our planet, there will be ceremonies with which all others resonate. In this way a huge Interdimensional Wave is created that will resonate far beyond our own galaxy and far into the Higher dimensions of our reality.

Do you feel called to help make history by participating in this Galactic event in La Gomera? 

(The ceremony will take place from a minimum of 5 participants) 

Nederlands:

Het jaar 2022 is het jaar van de Zwaan.

Waarom? Het is het jaar van het nummer 22, en dit wordt gesymboliseerd door 2 Zwanen die elkaar omhelzen en een Hart vormen. Dit Universele Hart is wat dit jaar wordt gevierd op 22/02/2022. In deze datum zien we drie keer het getal 22, drie zwanenkoppels, drie Harten die met elkaar resoneren als Man + Vrouw + Kind.

Overal ter wereld, op de plaatsen waar zich de inter-dimensionale portalen van onze planeet bevinden, worden op deze datum ceremoniën gehouden die bedoeld zijn om de energetische balans in onze wereld te herstellen, om de wereld te laten kloppen als Eén Hart.

Op de Canarische Eilanden, meer bepaald La Gomera, bevindt zich één van de krachtigste portalen van de planeet in een grot. De ceremonie die wij gaan doen in deze grot is verbonden met het vrouwelijke baarmoederaspect, dat in de Heilige Geometrie altijd wordt gesymboliseerd door de Cirkel. Het Zwanengetal 22 onthult een wel hele speciale cirkel want een cirkel met omtrek 22 heeft namelijk diameter 7, het getal van het Universele Octaaf, het mannelijke aspect in het Universum.

Op exact hetzelfde moment als wij in deze grot zijn, wordt er in België een zelfde ceremonie gehouden. Véronique zal de ceremonie in de grot in La Gomera begeleiden en Igor zal de ceremonie in de grot van Han in België begeleiden (meer info over België: https://www.hallu-cygns.com/nl/swan-portal). Beide bijgestaan door vroedvrouwen en -mannen van de Nieuwe Aarde. Zodat de energieën optimaal en harmonieus kunnen resoneren met elkaar. Dit om de energieën harmonieuzer te laten resoneren.

Deze twee ceremoniën, moeten natuurlijk verbinding maken met het derde en belangrijkste aspect: het Kind. Dit Kind is de nieuwe beschaving die zich moet manifesteren in het komende tijdperk en waarvoor we het centrale Portaal van de planeet openen die zich logischerwijs bevindt op het exacte middelpunt van de aardse landmassa: de Piramide van Gizeh. Ook daar zal een grote bijeenkomst plaatsvinden van mensen overal ter wereld om deze heilige datum te vieren (meer info over Gizeh: https://yosoy.red/https-yosoy2022-org-es-inicio/).

In elke portaalsite van onze planeet zullen ceremonieën plaatsvinden waarmee alle anderen resoneren. Op die manier wordt een enorme Inter-dimensionale Golf veroorzaakt die zal resoneren tot ver buiten onze eigen Melkweg en tot ver in de Hogere dimensies van onze werkelijkheid.

Voelt u zich geroepen om mee geschiedenis te schrijven door deel te nemen aan dit Galactische evenement in La Gomera? 

(De ceremonie zal doorgaan vanaf een minimum van 5 deelnemers)

Share This Event

bottom of page